Lag Ba-Omer

Lag Ba-Omer je menší slavnostní svátek, jenž nepatří ani mezi biblické, ani mezi historické svátky, ale jeho původ je v Talmudu. Připadá na období během sedmi týdnů mezi Pesachem a Šavuotem, konkrétně na 33. den po Pesachu (obvykle tedy bývá někdy v květnu nebo červnu gregoriánského kalendáře); jde v podstatě o dobu času ječmene po sklizeň obilí. Tato doba je známá jako Omer a Lag Ba-Omer doslova znamená 33. den Omeru.
„Lag“ je složeninou z hebrejského písmena lamed a gimel. Lamed má číselný ekvivalent 30 a gimel má číselnou hodnotu 3, proto 33. den.
Omer je starohebrejský výraz pro míru obilí, představující přibližně 3,6 litrů. Biblický zákon zakazoval použití jakýchkoliv nových plodin ječmene, dokud nebude přinesen omer jako oběť chrámu v Jeruzalémě. V knize Leviticus je také psáno: „A ode dne, kdy přinesete dar … musí uběhnout sedm týdnů, které musí být úplné.“ Toto přikázání v praxi vedlo k počítání Omeru, který začíná druhý den Pesachu a končí na Šavuot. Lag Ba-Omer je tedy zkratkou pro 33. den Omeru.
Vzhledem k tomu, že se nejedná o biblický svátek, neexistuje žádný formální rituál, kterým by se Lag Ba-Omer slavil, ale jedná se spíše o sérii zajímavých rituálů, jež se vyvíjely v průběhu času.
Kromě sledování zemědělského cyklu se Omer označuje období od Pesachu, který připomíná exodus izraelského lidu do Egypta, až po Šavuot, který připomíná darování Tóry na hoře Sinaj. Cesta z Egypta do Sinaje nebyla jen biblická, ale také duchovní. Jak Izraelité putovali pouští, museli také najít způsob, jak se připravit nejen na to, že jim bude darována Tóra, ale že ji taky budou muset přijmout.

Jsou různé interpretace významu tohoto svátku. Jedním z nich je, že epidemie, která způsobila smrt tisíců studentů rabiho Akivy, zastavila na Lag Ba-Omer. Mor byl údajně kvůli jejich nedostatku úcty k sobě navzájem.
Dalším výkladem je jahrzeit rabiho Šimona bar Yochaie, jednoho z nejslavnějších studentů rabiho Akivy, který je údajně autorem mystické knihy Zoha. Podle legendy rabi bar Yochai byl tak svatý, že se během celého jeho života neobjevila žádná duha.

Doba Omeru je dobou částečného smutku, kdy se vyhýbáme svatbám i jiným slavnostem.
Mnoho Židů si také během Omeru nestříhají vlasy; naopak chlapci ve věku 3 let si často poprvé nechají své vlasy ostříhat právě na Lag Ba-Omer, ponechají se jim jen pejzy. Tato událost je spojena s velkým veselím.
Protože Lag ba-omer není svátkem biblického původu, neplatí pro něj předpisy o zákazu práce, jako je tomu v případě poutních a vysokých svátků.

PAMATUJ! 2016

PAMATUJ! 2016
Letos se ve dnech kolem 8.3. konal již 4. ročník happeningu PAMATUJ!, během kterého se zpívají nebo alespoň zarecitují tři z písní, které měli před 72 lety na rtech mnozí z 3.792 vězňů z tzv. Terezínského rodinného tábora v koncentračním táboře Osvětim – Birkenau, když šli na smrt do plynových komor: Hatikvu (tehdy lidovou píseň), Shema Israel a Kde domov můj. Následně 10.-12.7. téhož roku bylo v průběhu dvou nocí stejným způsobem zavražděno 6.500 mužů, žen a dětí. Celkový počet mužů, žen, dětí i starců – obětí této hromadné vraždy tzv. Terezínského rodinného tábora přesáhl množství 10.000 nevinných lidí, kteří se provinili tím, že se narodili jako Židé.
Letos se k happeningu připojil svým doprovodným programem i seminář izraelských tanců, kdy v sobotu 5.3. v aule gymnázia tř. Kpt. Jaroše za účasti předsedy ŽOB Jáchyma Kanarka, předsedy křesťanské obce, za doprovodu sboru DNA – Dej nám akord a recitace Kamily Valúškové mohli účastníci semináře i široká veřejnost důstojně vzpomenout na oběti největší hromadné vraždy v historii naší země a vyjádřit naději a touhu, aby se nic takového už nestalo.
PAMATUJ! 2016

PURIMOVÝ MACHOL – 03/2016

Ve dnech 4.-.6.3.2016 proběhl již 5. mezinárodní seminář izraelských tanců v Brně. Tentokrát byl protknut (předčasnou) oslavou svátku Purim, a to díky zajímavé přednášce Kristýny Kuboňové, tancování v maskách pro děti i večerní tancování v maskách a kostýmech a všeobecným veselím. Program doplnila přednáška o Makabiádě a Izraeli, ukázky tanečních skupin, světýlková show žonglérské skupiny Knock Knock, happening PAMATUJ! 2016 a komentovaná prohlídka brněnské mikve, synagogy a dalších tří míst spolu s fotkami, kde novodobé brněnské synagogy stávaly. Zájem předčil očekávání, a tak doufáme, že se ve stejném počtu sejdeme i na podzim!
fotka na FB

MACHOL 08/2016

DALŠÍ MOŽNOST ZÚČASTNIT SE MEZINÁRODNÍHO SEMINÁŘE IZRAELSKÝCH LIDOVÝCH TANCŮ V ČESKÉ REPUBLICE S LEKTORY BOAZEM COHENEM A GIDIM EIKO BUDE
10.-14. SRPNA 2016. VÍCE INFO POŠLEME E-MAILEM.  KONTAKT: orotbrno@seznam.cz

ISRAEL TODAY – TANČÍCÍ MĚSTA

INFORMACE K TERMÍNŮM  A  ORGANIZACI PROJEKTU
VÁM  POŠLEME  E-MAILEM.  KONTAKT: orotbrno@seznam.cz, l.vesela.sz@seznam.cz,
tel. č. +420 739 555 459

 

Vážení přátelé,
pro velký zájem o poznávání moderního státu Izrael jsme připravili kulturně vzdělávací projekt s názvem ISRAEL TODAY, který se bude realizovat v různých městech ČR, SR i Polska.
Program pro veřejnost:
Přednáška O CESTOVÁNÍ V IZRAELI v podání Mgr. Kristýny Kuboňové, doprovázená jejími aktuálními fotografiemi ve formě powerpointové prezentace. Přednáška trvá 60 minut. Možno přizpůsobit podle přání jednotlivých organizátorů.
Dále je v nabídce přednáška: MODERNÍ STÁT IZRAEL / věda, umění, ekologie /

IZRAELSKÉ LIDOVÉ TANCE pro začátečníky i pokročilé, vyučuje renomovaný, mezinárodně uznávaný lektor Gidi Eiko z Jeruzaléma. Tance jsou kruhové nebo řadové a jsou vhodné pro všechny věkové skupiny. Jednoduché pokyny k tancům jsou v angličtině se simultánním překladem.
Výuka trvá 60 – 120 minut. Možno přizpůsobit podle přání jednotlivých organizátorů.
Obě části programu na sebe volně navazují a vzájemně se doplňují.
Pořadatelem je nezisková organizace Spolek OROT Brno
www.orotbrno.cz
Pro zjištění aktuálních termínů kontaktujte Bc. Lenku Veselou, e-mail: orotbrno@seznam.cz , mobil: +420 739 555 459.

letáček

Purimový mezinárodní seminář izraelských tanců v Brně

vizu1
V Brně se opět bude tančit, a to ve dnech 4.-6.3.2016!!! Začátečníci i pokročilí tanečníci, pod vedením renomovaných učitelů z Israele Boaze Cohena a Gidiho Eika. Přihlášky a dotazy na e-mailu: macholbrno@seznam.cz.
Vstupné:

750,-Kč – celý seminář / pátek: 350,- Kč / pátek a sobota: 650,- Kč / sobota: 500,- Kč /
sobota a neděle: 650,-Kč /neděle 350,-Kč / STUDENTI 20% sleva / DĚTI do 15 let ZDARMA /
SENIOŘI VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ.
VSTUPNÉ NA DOPROVODNÝ PROGRAM PRO ÚČASTNÍKY SEMINÁŘE JE DOBROVOLNÉ.
VSTUPNÉ NA JEDNOTLIVÉ LEKCE TANCŮ JE 150,- Kč.

Společná šabatová večeře v restauraci Stern, Hilleho 1, Brno, konzumace individuálně.

Poplatek pošlete na bankovní účet č.: 8220271001/5500, vedený u Raiffeisenbank a.s.,
Do zprávy pro příjemce: MACHOL BRNO, Vaše jméno
Variabilní symbol: Vaše datum narození
IBAN : CZ8855000000008220271001 SWIFT: RZBCCZPP
Zahraniční platby možno po domluvě uhradit v hotovosti na místě.
UBYTOVÁNÍ možno za 100 Kč/osoba/den ve třídě gymnázia, vlastní spacák a karimatka nutná.

PROGRAM:
PÁTEK 4.3.
17:30 – 18:30 REGISTRACE V BUDOVĚ GYMNÁZIA
18:30 – 20:00 ŠABATOVÁ VEČEŘE V RESTAURACI STERN 1888
20:30 – 22:00 TANCE
22:30 – 24:00 TANCE

SOBOTA 5.3.
09:00 – 12:00 TANCE
12:00 – 13:30 OBĚD
13:30 – 14:00 SLAVNOSTNÍ PREZENTACE PROJEKTU PAMATUJ
MODERUJE: MONIKA BRINDZÁKOVÁ
RECITACE: KAMILA VALÚŠKOVÁ
NA HOUSLE ZAHRAJE DOMINIK BRZOBOHATÝ
ZPĚV: SBOR „DEJ NÁM AKORD“ – DNA
HEBREJSKÉ PÍSNĚ ZPÍVÁ MICHAELA ZÁHORSKÁ
14:00 – 14:30 PŘEDNÁŠKA O SVÁTKU PURIM
MGR. KRISTÝNA KUBOŇOVÁ
14:30 – 16:00 DĚTSKÁ OSLAVA SVÁTKU PURIM / V MASKÁCH /
PROGRAM SE USKUTEČNÍ VE VSTUPNÍ HALE GYMNÁZIA.
PŘEDNÁŠKA A OSLAVA SVÁTKU PURIM BUDE V 1. PATŘE.

15:00 – 18:00 TANCE / VYSTOUPENÍ ORIENTÁLNÍCH TANCŮ /
18:00 – 20:00 VEČEŘE
19:00 – 20:00 PŘEDNÁŠKA O MAKABIÁDĚ A IZRAELI
FOTOGRAFKA LENKA HOFFMANNOVÁ
20:00 – 24:00 TANCE / SVĚTÝLKOVÁ SHOW KNOCK KNOCK /

Brno-střed - akce

NEDĚLE 6.3.
09:00 – 12:00 TANCE
12:00 – 13:00 OBĚD
13:00 – 15:00 KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA ŽIDOVSKÝCH
PAMĚTIHODNOSTÍ V BRNĚ /MIKVE, SYNAGOGA /
MGR. IVA KOMÁRKOVÁ

Po celý víkend bude k dispozici káva, čaj, voda, sladkosti a ovoce zdarma.

Podrobnější informace naleznete zde.

ISRAEL TODAY

Vážení přátelé,
pro velký zájem o poznávání moderního státu Izrael jsme připravili kulturně vzdělávací projekt
s názvem ISRAEL TODAY, který se bude realizovat v různých městech České republiky
v termínu 6. – 16. ledna 2016.
Program pro veřejnost:
Přednáška O CESTOVÁNÍ V IZRAELI
v podání Mgr. Kristýny Kuboňové, doprovázená jejími aktuálními fotografiemi
ve formě powerpointové prezentace.
Přednáška trvá 60 minut. Možno přizpůsobit podle přání jednotlivých organizátorů.
Dále je v nabídce přednáška: MODERNÍ STÁT IZRAEL / věda, umění, ekologie /
IZRAELSKÉ LIDOVÉ TANCE pro začátečníky i pokročilé,
vyučuje renomovaný, mezinárodně uznávaný lektor Gidi Eiko z Jeruzaléma.
Tance jsou kruhové nebo řadové a jsou vhodné pro všechny věkové skupiny.
Jednoduché pokyny k tancům jsou v angličtině se simultánním překladem.
Výuka trvá 60 – 120 minut. Možno přizpůsobit podle přání jednotlivých organizátorů.
Obě části programu na sebe volně navazují a vzájemně se doplňují.
Pořadatelem je nezisková organizace Spolek OROT Brno
www.orotbrno.cz
Kontakt: Bc. Lenka Veselá
e-mail: orotbrno@seznam.cz , mobil: +420 739 555 459.